Máy tính không đọc được USB ?

Mình gắn USB vô máy tính của mình thì máy không đọc được nhưng gắn USB vô máy tính khác thì đọc được. Tại sao ?
 |  Xem: 7.574  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 29/08/2009 - 14:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

1: Chuột phải vào My Computer - Manage - Device Manage - Universal Serial BUS Controllers xem có bị disble USB không?
2: Vào BIOS setup xem có bị disable USB không. Cái này mình không thể hướng dẫn được vì mỗi main nó có bảng BIOS khác nhau. Bạn cũng đừng bảo main của bạn là loại gì, vì nếu có nói thì mình cũng chưa chắc là đã biết về loại đó.
Ngày gửi: 29/08/2009 - 14:45
Bổ xung với bạn ở trên nè! Ban thử cắm USB vào khe cắp ở sau xem sao! Thường thì ở sau thùng máy có 2 hoặc 4 cổng USB gắn trực tiếp trên main! Ban cắm ở trước mà không nhân thì có thể day Panel của Key đã bị hử!( chớ có sớ rớ tháo ra cắm lại nhé! Cắm sai là Căm USB vào là cháy USB liền đó)
Trường hợp cuối cùng! USB hư!
Ngày gửi: 29/08/2009 - 14:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)