Làm cách nào để xoá được auto.exe và autorun.inf trong ổ cứng và USB

 |  Xem: 7.397  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/05/2008 - 10:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu như con autorun.inf đó mà chạy với con auto.exe thì cho bạn xóa kiểu gì cũng không được.

câu trả lời cho bạn là "Avast 4.7" vào www.download.com nhớ dùng bản home thui
key : W0764492R8800W1106-NFNCX7SJ

còn con autorun.inf thì trong diễn đàn trả lời quá nhiều rùi,nói lại cho bạn nhé :
1. Chạy Task Manager (Ctrl-Alt-Del)
2. Nếu WSCRIPT.EXE và EXPLORER.EXE đang chạy, hãy End nó trong tab Processes
3. Nhấn vào File | New Task (Run) trong cửa sổ Task manager
4. Chạy cmd
5. Chạy dòng lệnh sau trong cửa sổ cmd, lần lượt thay "C:" bằng các ổ khác của bạn để xóa hết các file autorun.inf
del c:\autorun.* /f /a /s /q
del d:\autorun.* /f /a /s /q
del e:\autorun.* /f /a /s /q
6. bật Explorer.exe lên là ok man

còn máy của nhiều bạn không hiện được file ẩn thì làm như sau

chép cái nỳ vào notopad đặt tên tùy thích với đuôi reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden]
"Text"="@shell32.dll,-30499"
"Type"="group"
"Bitmap"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,0 0,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,33,00,32,00,5c,00,53,00,\
48,00,45,00,4c,00,4c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c ,00,6c,00,2c,00,34,00,00,\
00
"HelpID"="shell.hlp#51131"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDE N]
"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVe rsion\\Explorer\\Advanced"
"Text"="@shell32.dll,-30501"
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:00000002
"ValueName"="Hidden"
"DefaultValue"=dword:00000002
"HKeyRoot"=dword:80000001
"HelpID"="shell.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVe rsion\\Explorer\\Advanced"
"Text"="@shell32.dll,-30500"
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:00000001
"ValueName"="Hidden"
"DefaultValue"=dword:00000002
"HKeyRoot"=dword:80000001
"HelpID"="shell.hlp#51105"

chạy nó xem có hiện được ẩn lên chưa
chúc bạn thành công
Ngày gửi: 16/05/2008 - 18:19
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phục hồi dữ liệu
Liên hệ gian hàng...
Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)