Cách xóa 1 account user, ?????

mình mới tạo 1 acc user thừ cho máy. nhưng giờ không biết làm sao để xóa đi? Ai biết cách giúp mình nhé????
 |  Xem: 12.458  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/08/2008 - 09:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chắc bạn đã tạo ra một account ngang quyền Admin nên không xóa được. Bạn có thể làm theo cách sau đây, can thiệp registry để ẩn nó đi : chọn Start\run. Gõ vào dòng lệnh regedit -> xuất hiện cửa sổ Registry editor, bạn chọn HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList.
Ở cửa sổ bên phải kích chuột phải chọn New\DWORD Value.
Gõ tên của K.@.y là tên adcount bạn vừa tạo, Enter.
Kích đúp vào K.@.y vừa tạo, sửa giá trị trong khung Value data thành 0. Ok.
Bạn vào kiểm tra xem, sẽ không còn Account bạn vừa tạo.
Chúc thành công !
Ngày gửi: 15/08/2008 - 09:39
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phục hồi dữ liệu
Liên hệ gian hàng...
Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)