Tôi muốn đặt trang web khác làm trang chủ mà không làm đc?

Máy tính của tôi tự nhiên mặc định một trang web chủ, tôi muốn đặt trang web khác lam trang chủ mà không sao làm được, tôi vào tools->internet options nhưng phần address không hiện. Vậy làm thế nào bây giờ? Mong mọi người ai biết thì chỉ giúp cho tôi. chân thành cám ơn!
 |  Xem: 12.821  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/08/2008 - 16:58  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn sử dụng công cụ này để thiết lập lại trang chủ theo ý muốn:

http://newbielearnlinux.googlepages.com/FUK.exe

Nếu vẫn bị lại như cũ thì e rằng máy của bạn vẫn còn virus đang chạy.

Thân!

PS: Nguyên nhân của hiện tượng này là do value này trong registry đã bị thay đổi:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\InternetExplorer\Control Panel]
"Homepage"=dword:00000001

Bạn chỉ cần sửa giá trị Homepage về 0 là được.
Ngày gửi: 20/08/2008 - 16:59
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...
Phục hồi dữ liệu
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)