Làm thế nào để thay đổi các thông tin "Register to" trong mục System Properties, tab General. Cảm ơn?

 |  Xem: 6.244  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 18/09/2008 - 13:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Thông tin "Register to" trong mục System Properties, tab General được lưu trong Registry. Bạn có thể dùng lệnh "regedit" và tìm và sửa thông tin ở [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"RegisteredOrganization"="Ten cong ty"
"RegisteredOwner"="Ten chu nhan"

Lưu ý: Bạn nên cẩn thận khi chỉnh sửa thông tin trong Registry.
Ngày gửi: 18/09/2008 - 13:46
Bạn làm như sau:

Bước1: Bạn dùng một chương trình đồ họa như Photoshop, Paint ..tạo một file ảnh có định dạng bmp với kích thước chính xác 115 pixel(Height)x 182pixel(Width). Save file ảnh này với tên oemlogo.bmp vào thư mục windows/system32.

Bước 2: Dùng NotePad soạn thảo file oeminfo.ini
[General]

Manufacturer = tên công ty hay tên bạn

Model = địa chỉ của bạn

[Support information]

Line1 = thông tin hiển thị
Line2 = . ..
……
Linen= ….


Dòng Manufacturer sẽ luôn xuất hiện trong tab Genaral còn dòng Support information chỉ xuất hiện khi bạn nhấn vào nút Support information. Ở phần này bạn nên chú ý muốn có bao nhiêu line cũng được nhưng phải chú ý cách viết và phải theo thứ tự. Save nội dung này vào Windows/system32
(Sưu tầm)
Ngày gửi: 09/10/2008 - 17:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)