Cách cài đặt phông chữ tiếng Việt cho Windows 98 và thay đổi hoàn toàn giao diện tiếng Anh của Win98 thành giao diện tiếng Việt?

 |  Xem: 4.248  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/09/2008 - 15:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thao tác cài đặt font chữ vào Windows chỉ phụ thuộc font chữ cần cài thuộc công nghệ nào (TrueType, Postscript...) chứ không phụ thuộc vào font đó chứa ký tự Anh hay Việt. Hầu hết các font chữ tiếng Việt đều là TrueType, việc cài đặt các font TrueType rất đơn giản:

• Để đĩa mềm, CD chứa font cần cài vào ổ (tốt nhất là nên copy trước các font cần cài vào thư mục nào đó trên đĩa cứng).

• Vào Control Panel, chạy icon Fonts, chọn menu “Install New fonts”, duyệt đến thư mục chứa các file font cần cài, chọn các font cần cài rồi nhấn button “OK” để cài đặt.

Lưu ý trạng thái cho phép/cấm của checkbox “Copy fonts to Fonts Folder” sẽ quyết định việc copy file font từ thư mục bản gốc vào thư mục Windows\Fonts hay không. Để dễ quản lý nhiều nhóm font khác nhau, bạn nên tạo thư mục riêng cho từng nhóm font, copy các file font của từng nhóm vào từng thư mục riêng rồi cài tuần tự từng nhóm font, trong khi đó, bạn phải xóa checkbox “Copy fonts to Fonts Folder” để yêu cầu Windows giữ nguyên file font trong thư mục bản gốc. Khi cần xóa 1 nhóm font nào bạn chỉ cần xóa thư mục chứa các file font của nhóm đó.

Nếu muốn cài font Postscript, bạn cần cài đặt tiện ích ATM của hãng Adobe rồi dùng tiện ích này để thêm các font Postscript vào Windows trước khi sử dụng.

Chỉ có Microsoft mới có thể thay đổi toàn bộ giao diện tiếng Anh của Windows thành giao diện tiếng Việt tương ứng vì chỉ có Microsoft mới có source code của Windows, do đó họ mới có thể hiệu chỉnh source code để chuyển chuỗi dữ liệu tiếng Anh trong giao diện thành chuỗi tiếng Việt rồi dịch lại Windows để tạo mới 1 phiên bản Windows tiếng Việt. Tuy nhiên bạn có thể hiệu chỉnh một số dữ liệu tiếng Anh trong giao diện Windows thành dữ liệu tiếng Việt (tên các icon shortcut trên desktop, tên các thư mục hay file trong các folder...).
Ngày gửi: 18/09/2008 - 15:40
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)