Xóa màu nền dưới chữ ở các biểu tượng ở desktop???

Các bạn cho mình hỏi làm sao để xóa nền màu xanh dưới các chữ ở biểu tượng trên desktop? Mình đã thử vào My computer/properties/Advanced/Perfomance/setting/use drop shadows for icon lables on the desktop để bỏ/đặt dấu tích nhưng vẫn không được. Mong các bạn chỉ giáo. Thanks !
 |  Xem: 18.670  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 20/11/2008 - 13:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Click phải vào My Computer chọn Properties, click vào Tab Advanced, sau đó click vào Setting ở mục performance, click vào let windows choose what 's best for my computer. Click Apply-> Ok
Ngày gửi: 20/11/2008 - 13:18
Trích dẫn:
Từ bài viết của huong_giang86
Click phải vào My Computer chọn Properties, click vào Tab Advanced, sau đó click vào Setting ở mục performance, click vào let windows choose what 's best for my computer. Click Apply-> Ok


Bạn nên xóa bỏ hết các dấu tích ở mục này và chỉ để lại 3 mục dưới cùng. Máy của bạn cung có thẻ xử lý nhanh 1 chút.
Ngày gửi: 21/11/2008 - 13:52

đơn giản lắm...vào blog tớ mak đọc...chúc các bạn thành công...

http://vn.360plus.yahoo.com/camthien23/article?new=1&mid=365

Ngày gửi: 27/09/2011 - 07:05

bài viết bổ ích lắm.thanks bạn nhé!

Ngày gửi: 13/10/2011 - 08:43
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phục hồi dữ liệu
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)