Xóa màu nền dưới chữ ở các biểu tượng ở desktop???

Các bạn cho mình hỏi làm sao để xóa nền màu xanh dưới các chữ ở biểu tượng trên desktop? Mình đã thử vào My computer/properties/Advanced/Perfomance/setting/use drop shadows for icon lables on the desktop để bỏ/đặt dấu tích nhưng vẫn không được. Mong các bạn chỉ giáo. Thanks !
 |  Xem: 18.567  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 20/11/2008 - 13:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Click phải vào My Computer chọn Properties, click vào Tab Advanced, sau đó click vào Setting ở mục performance, click vào let windows choose what 's best for my computer. Click Apply-> Ok
Ngày gửi: 20/11/2008 - 13:18
Trích dẫn:
Từ bài viết của huong_giang86
Click phải vào My Computer chọn Properties, click vào Tab Advanced, sau đó click vào Setting ở mục performance, click vào let windows choose what 's best for my computer. Click Apply-> Ok


Bạn nên xóa bỏ hết các dấu tích ở mục này và chỉ để lại 3 mục dưới cùng. Máy của bạn cung có thẻ xử lý nhanh 1 chút.
Ngày gửi: 21/11/2008 - 13:52

đơn giản lắm...vào blog tớ mak đọc...chúc các bạn thành công...

http://vn.360plus.yahoo.com/camthien23/article?new=1&mid=365

Ngày gửi: 27/09/2011 - 07:05

bài viết bổ ích lắm.thanks bạn nhé!

Ngày gửi: 13/10/2011 - 08:43
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Phục hồi dữ liệu
Liên hệ gian hàng...