Hướng dẫn Cách cài Driver cho MT-Box

Smile Hướng dẫn Cách cài Driver cho MT-Box
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER CHO MT – BOX


Khi kết nối MT Box với PC thì PC sẽ tự động phát hiện ra và yêu cầu cài đặt Driver.


PC hiển thị thông báo yêu cầu cài đặt Driver cho MT Box

Chúng ta đánh dấu vào ô Yes, this time only ( Cài đặt Driver một lần duy nhất và cài Driverngay bây giờ ) và click Nextđể tiếp tục

Sau đó PC sẽ hỏi chúng ta cách thức cài driver

Chúng ta đánh dấu vào ô Install from a list or specific
location và click Nextđể tiếp tục .

Một bảng thông báo hiện ra yêu cầu ta chỉ nơi lưu trữ Driver cần cài đặt


Chúng ta sẽ đánh dấu vào Search for the best driver in these locations ( Tìm kiếm Driverphù hợp nhất trong thư mục được chỉ định ) , sau đó đánh dấu vào Include this location in the search ( chỉ định thư mục lưu trữ Driver )→ Click Browserđể chỉ dẫn đến thư mục lưu trữ Driver trên máy PC → hiển thị hộp hoạithoại Browser for Folder, ở đây chúng ta sẽ chỉ đến thư mục MT Box / Drivers → click Nextđể tiếp tụcSau khi chúng ta click Next thì PC sẽ tiến hành việc dò tìm Driver trong thư mục đã chỉ định


Khi PC tìm được Driver sẽ xuất hiện thông báo

Chúng ta click Continue Anywayđể tiếp tục việc cài đặt
 |  Xem: 2.599  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/11/2008 - 14:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hy vọng tài liệu có ích
Ngày gửi: 28/11/2008 - 14:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)