Cắm USB vào thì máy bị treo????

Có thể khẳng định một điều cả máy lẫn USB của em đều ko có virut...
Trước đây thì vẫn cắm ngon..nhưng sau khi em chọn vào phần "set as fail-safe deafault"
ở trong phần setup của máy(Bật nguồn rùi ấn DELETE) ko biết phải sửa chữa nó ntn? ai pro giúp em với!!!!!!!!!!!!!
Hiện tại thì cứ cắm USB vào là máy treo cứng luôn >>>
please help me!!!
Thank!!!
 |  Xem: 2.078  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 02/12/2008 - 13:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

bạn vào cmos chọn load option default(hoặc vào advance setup :
USB Funtion là enable
Legacy USB Support là Auto)
sau đó nhấn F10 lưu lại, vào win gắn USB vào xem thử thế nào nếu còn treo máy lấy acetol vệ sinh chân tiếp súc của USb
Ngày gửi: 02/12/2008 - 13:24
bạn ấn F10 luu thong ti lại rồi tat may khoi dong lại, nho la bat len quet vi rut. OKey.
toi lam du lịch. di dau lien lac toi nhé:
Mr huy: 0977 516 988
Ngày gửi: 02/12/2008 - 13:32
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)