Máy tính cài lại win mất tiếng

máy tính của tôi khi cài lại windows thi mat tiếng, khi bật media len thi xuất hiện dòng chữ "Windows Media Player cannot play the file because there is a problem with your sound device. There may not be a sound device installed on your computer, it may be in use by another program, or it may not be functioning properly". hay gwir câu trả lời cho tôi vào emai "sailamdematem_xinthuloi@yahoo.com.vn". mong tin nhiều
 |  Xem: 5.289  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 25/02/2009 - 17:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

bạn vào Device Manager, chuột phải vào my computer>scan for hardware change, nếu máy tính nhận diện dc card sound thì tiến hành bỏ đĩa CD Driver vào và đợi cài đặt xong Win sẽ nhận dc card sound máy bạn.Lỗi này phổ biến trên các máy cài win nhưng chưa cài driver
Ngày gửi: 04/03/2009 - 18:30
Nguyên nhân mất tiếng là máy bạn chưa có Driver suond! Ban nhấp phải vào My Computer chon mânge chọn device manager bạn xem có dòng nào có dấu chấm than màu vàng ở trước không! nếu có thì bạn bỏ đĩa Driver vào và nhấp phải vào nó chọn Update Driver và làm theo hướng dẫn nó sẽ giúp bạn dò đúng Driver cần cài! Nhưng cách này khá lâu! Bạn bỏ đĩa Diver vào nhấp vào mục suond và chọn mục cài cho nhanh! Nhưng không phải Driver suond nào cũng cài cho máy được!
Chúc bạn sớm lấy lại "tiếng" cho máy của bạn!
Ngày gửi: 06/03/2009 - 14:34
Cái này tôi bị hoài. Do maibo không tự nhận driver âm thanh, do vậy Cài Win xong, bỏ dĩa Driver vào cài âm thanh cho Win . Xem cách cài có trong sách hướng dẫn kem theo Maibo khi mua máy.
Ngày gửi: 11/03/2009 - 20:21
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)