Làm thế nào để biết được địa chỉ IP và dùng lệnh gì ?

Tôi có một câu hỏi mong được trả lời giúp. Trong một mạng nội bộ quản lý bằng domain, khi biết được tên máy tính thì mình có thể biết được địa chỉ IP của nó không và dùng lệnh gì để biết được? Trong trường hợp ngược lại, biết địa chỉ IP thì làm sao biết được tên máy tính? Địa chỉ IP là địa chỉ động!
 |  Xem: 11.835  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 11/03/2009 - 08:56  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn dùng lệnh:
- ping hostname để biết được địa chỉ IP
- ping -a IP để biết được hostnam
Ngày gửi: 11/03/2009 - 08:58
Có 2 cách mà bạn dễ dùng nhất đó là:

Cách 1: từ thanh công cụ Start bạn chọn Run rồi gõ lệnh cmd tiếp theo gõ lệnh ipconfig /all

Cách 2: từ màn hình Desktop bạn nhấn chuột phải vào My Network Places chọn Properties sẽ cho bạn một khung Network Connetions bạn nhấp đúp chuột trái vào Local Area Connection 2 (bên phải khung cửa sổ) sau đó ra bảng Local Area connections 2 Status bạn chọn thẻ Support nó sẽ cho bạn thấy 3 mục: IP Address (chính là cái bạn quan tâm đó), Subnet Mask, Default Geteway.
chúc bạn vui vẻ

Ngày gửi: 11/03/2009 - 09:24
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thẻ 622Pro
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)