Cách xóa password cho hệ thống máy tính?

Sau khi tôi cài đặt Password cho hệ thống máy tính thì các biểu tượng trên màn hình máy tính mất hết, bây giờ mỗi lần muốn vào trang nào đấy tôi phải bấm vào Start/All Program rồi mới vào từng trang cụ thể.

Xin chỉ giùm tôi cách xoá password.
 |  Xem: 36.590  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 23/03/2009 - 10:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Cách xóa password cho hệ thống máy tính Click chuột phải vào My Computer -> Manage ->Local User and Groups -> Users - Chọn Account của mình, sau đó Chuột phải vào Account đó để Sét password, hộp thoại thông báo hiện ra, chọn Proceed -> Ok (New password và Confirm password để trống). Chúc Chị thành công.
Ngày gửi: 23/03/2009 - 10:35

Bạn vào Control Panel click mở User Account > chọn Password Protected > chọn Change the Password > ngay lập tức trang thay đổi Password hiện ra thì bạn gõ nhập Password mong muốn vào khung Type a new Password > tiếp tục gõ nhập Password tại khung Type the new Password again to confrm giống như khung Type a new Password. Tại khung thứ 3 mang tên Type a word or phrase to use as a Password hint > nhập vào ký tự để nhớ Password như trên, rồi nhấn nút Change Password. Lúc này nếu không muốn đặt Password thì bạn chọn Remove Password. Sau khi thao tác xong thì khởi động máy lại để thiết lập thay đổi có hiệu lực.

Đây là một cách khác:

Vào Start -> Run -> gõ control userpasswords2 rồi Enter. 
-Xuất hiện một hộp thoại. Chọn thực đơn Users.
+ Tại Users for this computer: Click chuột chọn User muốn Windows tự động đăng nhập vào;
+ Click bỏ dấu chọn ở mục Users must enter a user name and passwords to use this computer;
+ Rồi click chọn Apply; 
-Sẽ hiện 1 bảng tiếp theo
+ Nếu tài khoản bạn không để mật khẩu thì OK luôn (không gõ gì vào cả) là xong.
+ Còn nếu tài khoản bạn có đặt mật khẩu, thì Bạn gõ mật khẩu mà bạn đặt cho user đó vào 2 ô rồi OK. 
Vậy là xong rồi đó!

Ngày gửi: 19/10/2012 - 15:03
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)