Làm gì khi không nghe được nhạc trên mạng?

Khi tôi vào 1 số trang web nghe nhạc như http://mp3.zing.vn/ thì không nghe được nhạc, xuất hiện thông báo: "click here to download plugin" và yêu cầu cài Windows Media Player 11.

Nhưng chương trình đó tôi đã cài, vậy tôi phải làm gì?
 |  Xem: 18.020  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 23/03/2009 - 14:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Sau khi bạn cài Firefox xong, khi đăng nhập trang mp3.zing.vn ban chọn click hire download plug -in va down nó vè rồi tiến hành vào control panel vào add và remove xoá bản Windows media đã cài trước đó đi rồi tắt Firefox di khi đó tiến hành cài Windows media mới, thế là ok.
Thân!
Ngày gửi: 23/03/2009 - 14:22
tải về nghe là chắc cú nhất !chỉ có 2 phút thôi
Ngày gửi: 23/03/2009 - 14:26
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)