Cách Chỉnh lại ngày giờ của máy tính?

Mình đang cài VLTK Offline tới phần Crack Gameserver thì cẩn phải chỉnh ngày h của máy tính lại ngày 1/1/2007 nhưng mình không biết cách làm mong các bạn giúp cho?
 |  Xem: 22.251  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 17/04/2009 - 15:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn vào control panel >>date and time mà chỉnh hoac double vào giờ ở góc phải màn hình mà chỉnh.
Ngày gửi: 17/04/2009 - 15:11

minh cung dang bi lỗi này, chỉnh rồi nhưng lần sau mở máy lại chạy sai h, nhưng tắt đi bật lại sau khi da cai lai h thi giờ chạy vẩn dúng nhưng để lâu ko dung den luk bat len lai bj 

 

Ngày gửi: 08/04/2012 - 16:25
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)