trong hệ thống số nhị phân 1byte bằng bao nhiêu bít?

 |  Xem: 6.019  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/05/2008 - 12:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong hệ thống số 1byte bằng 8bit
Ngày gửi: 17/05/2008 - 12:28
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)