trong hệ thống số nhị phân 1byte bằng bao nhiêu bít?

 |  Xem: 5.952  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/05/2008 - 12:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong hệ thống số 1byte bằng 8bit
Ngày gửi: 17/05/2008 - 12:28
Trả lời