Các icon (biểu tượng) trong Control Panel bị mất ?

Các icon (biểu tượng) trong Control Panel bị mất ! làm sao đây hix ?
 |  Xem: 5.641  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 28/05/2008 - 14:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Mở Registry Editor bạn tìm khóa sau :

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\don't load

Ở phần bên phải bạn sẽ thấy các biểu tượng của Control Panel bị disable (tắt) , bạn có thể xóa

khóa don't load này hoặc nhìn ở phía bên phải bạn sẽ thấy các biểu tượng của nó , bạn chỉ cần

xóa nó . Hệ thống sẽ tự khả năng khôi phục lại các biểu tượng này .
Ngày gửi: 28/05/2008 - 14:17

Chào bạn

Bạn làm cách này thử xem Chuột phải trên màn hình, chọn Arange Icons By-> Show Desktop Icons

Chúc bạn thành công

Ngày gửi: 07/08/2012 - 09:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

ANVIZ Access Control T8
Liên hệ gian hàng...
Schedule 1.0  (phần mền sắp xếp thời khóa biểu)
Liên hệ gian hàng...
Asus SILICON
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)