PMP là gì vậy...?

PMP là gì vậy...?
 |  Xem: 1.423  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/06/2008 - 21:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu ko nhầm thi PMP = Portable Multimedia player . là 1 thiết bị chơi nhạc, nó đâu có phải định dạng nhac đâu mà đòi hất cẳng mp3.

thông tin thêm
Ngày gửi: 21/06/2008 - 21:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)