PMP là gì vậy...?

PMP là gì vậy...?
 |  Xem: 1.401  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/06/2008 - 21:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Nếu ko nhầm thi PMP = Portable Multimedia player . là 1 thiết bị chơi nhạc, nó đâu có phải định dạng nhac đâu mà đòi hất cẳng mp3.

thông tin thêm
Ngày gửi: 21/06/2008 - 21:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Quạt làm mát nhôm gập
Liên hệ gian hàng...