Hỏi cách lấy lại biểu tượng loa dưới thanh công cụ

Ai biết cách lấy lại biểu tượng loa dưới thanh công cụ giúp mình với!
Cảm ơn nhiều!!!
 |  Xem: 29.770  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/12/2008 - 13:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào:
Start-->contropanel-->sound and audio devices
chọn vào nút place volume icon in the taskbar--> OK
Ngày gửi: 31/12/2008 - 13:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

BookDrive DIY - thiết bị quét chụp sách bán/tự động của ATIZ do VIMAS cung cấp độc quyền tại VN
Liên hệ gian hàng...
BookSnap - thiết bị quét chụp sách bán/tự động của ATIZ do VIMAS cung cấp độc quyền tại VN
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)