Hỏi cách lấy lại biểu tượng loa dưới thanh công cụ

Ai biết cách lấy lại biểu tượng loa dưới thanh công cụ giúp mình với!
Cảm ơn nhiều!!!
 |  Xem: 28.936  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/12/2008 - 13:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào:
Start-->contropanel-->sound and audio devices
chọn vào nút place volume icon in the taskbar--> OK
Ngày gửi: 31/12/2008 - 13:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.