Cách tạo Flash drive USB Hiren’s Boot, giúp em với?

Chỉ giúp các tạo Flash drive USB Hiren’s Boot.
 |  Xem: 866  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/02/2009 - 09:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có hai cách tạo Flash drive USB có khả năng hoạt động giống như đĩa CD Hiren’s Boot tùy theo phiên bản của file ISO Hiren’s Boot. Bạn có thể xem cách áp dụng cho phiên bản 9.6 trở về trước trong Cẩm Nang máy tính số 21 (http://tinyurl.com/pctips0860). Ở đây sẽ hướng dẫn cách áp dụng cho phiên bản mới nhất là 9.7.

- Tải file Hirens.BootCD.9.7.with.keyboardpatch.rar tại địa chỉ http://tinyurl.com/pctips0861 rồi giải nén file nầy để được file Hiren's.BootCD.9.7.iso.

- Tải chương trình USB Disk Storage Format (34KB) tại địa chỉ http://tinyurl.com/pctips0862 > gắn ổ USB vào máy rồi chạy chương trình này để định dạng cho ổ USB với tùy chọn FAT 32 tại phần File system > bấm nút Start để chương trình tiến hành định dạng.
- Tải file grub4dos.zip (147KB) tại địa chỉ http://tinyurl.com/pctips0863 rồi giải nén để được thư mục grub4dos. Sau đó, bạn chạy file grub4dos\grubinst_gui.exe trong thư mục này.

- Trong cửa sổ Grub4Dos Installer, bạn chọn mục Disk rồi bấm mũi tên chỉ xuống để chọn ổ Flash drive USB. Tiếp đó, bấm nút Refresh bên trái mục Part list rồi bấm mũi tên chỉ xuống của mục này để chọn Whole disk (MBR). Tiếp tục, đánh dấu chọn mục Don’t search floppy. Cuối cùng, bấm nút Install.
- Chép file grldr và file menu.lst trong thư mục grub4dos vào Flash drive.

- Tải chương trình Portable UltraISO tại địa chỉ http://tinyurl.com/pctips0864 rồi chạy chương trình này. Trong cửa sổ UltraISO, bạn mở menu File/Open rồi chọn file Hiren's.BootCD.9.7.iso > chọn tất cả nội dung của file này trong khung bên phải > bấm phím phải chuột lên vùng chọn rồi chọn lịnh Extract To trong menu ngữ cảnh. Sau đó, chỉ định xuất toàn bộ nội dung này vào Flash drive.
Từ bây giờ, bạn đã có thể khởi động bằng ổ Flash drive và sử dụng đầy đủ các tính năng của đĩa Hiren’s BootCD.
Ngày gửi: 26/02/2009 - 09:57
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Office Pro 2003 Win32 English 1PK DSP 3 OEM CD w/sp2
Liên hệ gian hàng...
Office Small Business 2007 Pro H/s 2007 W32 En intl DSP OEM (media kit only)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)