Các bác có biết ở đâu có tài liệu về viết Action Script trong Macromedia Flash không thì chỉ cho em down với, (tài liệu tiếng việt thì càng tốt).

 |  Xem: 432  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/05/2008 - 17:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

http://www.vnfx.com/vb/
vao day ne' ban
Ngày gửi: 29/05/2008 - 17:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.