Các bác có biết ở đâu có tài liệu về viết Action Script trong Macromedia Flash không thì chỉ cho em down với, (tài liệu tiếng việt thì càng tốt).

 |  Xem: 441  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/05/2008 - 17:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

http://www.vnfx.com/vb/
vao day ne' ban
Ngày gửi: 29/05/2008 - 17:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)