Có cách nào để iphone lưu lại được các tin nhắn trên web không nhỉ ???

 |  Xem: 557  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/07/2008 - 17:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn đăng kí 1 account trên http://youarchive.it/
vào installer/ Utilities và install iTextUploader .
Sau khi đăng nhập tài khoản, bạn sẽ có thể upload sms của mình lên.
Vào trang http://youarchive.it/ và đọc , in ra sms của minh nếu thích
Ngày gửi: 19/07/2008 - 17:39
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bao da iPhone
50.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)