Xin chỉ giúp cách kiểm tra card đồ họa ?

Thanks!
 |  Xem: 2.472  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/06/2009 - 12:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn dùng PM chuyên để xem cấu hình sau:
http://www.cpuid.com/download/cpuz_148.zip (link trang chủ)

Bạn nhấn chọn thẻ Mainboard
Ngày gửi: 18/06/2009 - 12:02
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Transcend Multi-Card Reader M5
Liên hệ gian hàng...
Transcend Multi-Card Reader M2
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)