Xin chỉ giúp cách kiểm tra card đồ họa ?

Thanks!
 |  Xem: 2.461  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/06/2009 - 12:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn dùng PM chuyên để xem cấu hình sau:
http://www.cpuid.com/download/cpuz_148.zip (link trang chủ)

Bạn nhấn chọn thẻ Mainboard
Ngày gửi: 18/06/2009 - 12:02
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Transcend Multi-Card Reader M5
Liên hệ gian hàng...
Transcend Multi-Card Reader M2
Liên hệ gian hàng...