Hỏi cách chia ổ cứng mà không phải cài lại Windows?

Tôi có một đĩa cứng dung lượng 40Gb, khi cài winXP, tôi chia C=5Gb,D=35Gb nay tôi muốn chia lại cho đều nhưng không muốn cài lại Windows, có cách nào không, xin chỉ giúp tôi, Thanks.
 |  Xem: 1.370  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/05/2009 - 15:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Anh dùng đĩa Hiren Boot CD, khởi động máy tính lên và sử dụng chương trình Partition Magic để resize lại ổ C là sẽ ổn. Mức độ resize của ổ C tới đâu còn phụ thuộc vào dung lượng trống trên ổ C của anh nữa. Việc này rất đơn giản thôi, nhưng để đảm bảo dữ liệu an toàn, tốt nhất anh nên backup lại những dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện
Ngày gửi: 05/05/2009 - 15:16
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)