Xem thông tin chi tiết máy tính của mình với lệnh WMIC thế nào?

 |  Xem: 6.942  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 08/09/2009 - 11:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Vào run gỏ lệnh: "dxdiag"
hoặc vào run/cmd/wmic và gỏ code cần xem chi tiết
Ngày gửi: 08/09/2009 - 11:22
Vào Start -> Run -> CMD
Nhập vào wmic [enter]

Để biết chi tiết các lệnh ta nhập /?
- Xem chi tiết về BIOS
Code:
wmic:root\cli>bios
- Xem chi tiết về CPU
Code:
wmic:root\cli>cpu
- Xem hệ điều hành đang sử dụng là hệ điều hành gì, service patch mấy, thư mục cài đặt Windows ở đâu
Code:
wmic:root\cli>os
- Xem các chương trình nào được khởi động cùng Windows
Code:
wmic:root\cli>startup
- Xem các process đang chạy
Code:
wmic:root\cli>process
- Xem máy mình share thư mục nào
Code:
wmic:root\cli>share
- Hển thị tiến trình
Code:
wmic process listwmic process list briefwmic process list fullwmic process list brief /every:10 <-- cứ 10s lại cập nhật 1 lần (CTRL+C to end)wmic process list brief | find "cmd.exe" <-- chỉ tìm với cmd.exewmic PROCESS WHERE "NOT ExecutablePath LIKE '%Windows%'" GET ExecutablePathhiển thị các tiến trình ko nằm trong %windows%
-Hiển thị các chương trình khi khởi động
Code:
Wmic startup list briefWmic startup list full
-Hiển thị tên, danh sách các user
Code:
wmic USERACCOUNT WHERE "Disabled=0 AND LocalAccount=1" GET Name
-Tắt tiến trình với PID và name
Code:
Wmic process [pid] deleteWmic process where name=’cmd.exe’ delete lưu ý: dấu ‘’ hay dấu “” đều được cảWmic process where name=”cmd.exe” call terminate
-Tắt một lúc nhiều tiến trình theo tên, pid
Code:
Wmic process where (name like OR name like “explorer.exe” OR name “iexplore.exe”) call terminatewmic process where (processid=3288 OR Processid=4556) call terminate <--- Tắt 2 tiến trình có pid là 3288 và 4556
- Và còn rất nhiều lệnh có thể sử dụng để xem 1 cách rất chi tiết về máy tính của mình

Source: virusvn.com (tailong) và bổ sung thêm chút chút cho dễ hiểu
Ngày gửi: 08/09/2009 - 11:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bàn máy tính Hòa Phát -  BMT37
Liên hệ gian hàng...
Bàn máy tính Hòa Phát - BMT32
Liên hệ gian hàng...