Xem thông tin chi tiết máy tính của mình với lệnh WMIC thế nào?

 |  Xem: 6.979  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 08/09/2009 - 11:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Vào run gỏ lệnh: "dxdiag"
hoặc vào run/cmd/wmic và gỏ code cần xem chi tiết
Ngày gửi: 08/09/2009 - 11:22
Vào Start -> Run -> CMD
Nhập vào wmic [enter]

Để biết chi tiết các lệnh ta nhập /?
- Xem chi tiết về BIOS
Code:
wmic:root\cli>bios
- Xem chi tiết về CPU
Code:
wmic:root\cli>cpu
- Xem hệ điều hành đang sử dụng là hệ điều hành gì, service patch mấy, thư mục cài đặt Windows ở đâu
Code:
wmic:root\cli>os
- Xem các chương trình nào được khởi động cùng Windows
Code:
wmic:root\cli>startup
- Xem các process đang chạy
Code:
wmic:root\cli>process
- Xem máy mình share thư mục nào
Code:
wmic:root\cli>share
- Hển thị tiến trình
Code:
wmic process listwmic process list briefwmic process list fullwmic process list brief /every:10 <-- cứ 10s lại cập nhật 1 lần (CTRL+C to end)wmic process list brief | find "cmd.exe" <-- chỉ tìm với cmd.exewmic PROCESS WHERE "NOT ExecutablePath LIKE '%Windows%'" GET ExecutablePathhiển thị các tiến trình ko nằm trong %windows%
-Hiển thị các chương trình khi khởi động
Code:
Wmic startup list briefWmic startup list full
-Hiển thị tên, danh sách các user
Code:
wmic USERACCOUNT WHERE "Disabled=0 AND LocalAccount=1" GET Name
-Tắt tiến trình với PID và name
Code:
Wmic process [pid] deleteWmic process where name=’cmd.exe’ delete lưu ý: dấu ‘’ hay dấu “” đều được cảWmic process where name=”cmd.exe” call terminate
-Tắt một lúc nhiều tiến trình theo tên, pid
Code:
Wmic process where (name like OR name like “explorer.exe” OR name “iexplore.exe”) call terminatewmic process where (processid=3288 OR Processid=4556) call terminate <--- Tắt 2 tiến trình có pid là 3288 và 4556
- Và còn rất nhiều lệnh có thể sử dụng để xem 1 cách rất chi tiết về máy tính của mình

Source: virusvn.com (tailong) và bổ sung thêm chút chút cho dễ hiểu
Ngày gửi: 08/09/2009 - 11:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bàn máy tính Hòa Phát -  BMT37
Liên hệ gian hàng...
Bàn máy tính Hòa Phát - BMT32
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)