Muốn tắt tiếng nhạc khi khởi động hoặc shut down Windows 7 thì phải làm thế nào?

Muốn tắt tiếng nhạc khi khởi động hoặc shut down Windows 7 thì phải làm thế nào?
 |  Xem: 18.262  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 21/12/2009 - 21:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Click phải chuột vào màn hình Desktop / Personalize / Sound
Tab Sounds:
Uncheck: Play Windows Startup Sound.
Ngày gửi: 21/12/2009 - 21:16
Bạn click phải chuột vào màn hình Desktop --> Personalize --> Sound
Trong tab Sounds, uncheck: Play Windows Startup Sound
Còn một cách nhanh hơn: Tắt loa hoặc rút dây loa ra khỏi máy ^^.
Ngày gửi: 21/12/2009 - 21:17
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Casio FX500MS (tem nhái hoặc không tem)
Liên hệ gian hàng...
Casio FX570MS (tem nhái hoặc không tem)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)