Ai biết cách lưu ảnh trong photoshop?

AI BIẾT CÁCH LƯU ẢNH TRONG PHOTOSHOP CHỈ MÌNH VỚI.MÌNH BẤM VÀO SAVE THI KHI MỞ RA NÓ MỞ CẢ PHOTOSHOP LUÔN.ĐUÔI .PSD
 |  Xem: 17.277  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/03/2010 - 18:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

dễ ma bạn bạn chỉ cần save sau đó đổi đuôi cua file cần save thành jpg la được chúc bạn thành công
Ngày gửi: 12/03/2010 - 20:22
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Marathon US1052CX Line-Interactive (Ac quy trong)
9.200.000 ₫
Marathon US1052C Line-Interactive (Ac quy trong)
10.340.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)