Ai biết cài PASSWORD WIRELESS cho MODEM TENDA W311R ko?

AI BIẾT CÀI PASSWORD WIRELESS CHO MODEM TENDA W311R KHÔNG! LÀM ƠN CHỈ MÌNH VỚI. CẢM ƠN RẤT NHIỀU.
 |  Xem: 24.604  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/03/2010 - 07:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bước 1: Vào web của con Tenda (nếu chưa bị thay đổi j, thì địa chỉ là: http://192.168.0.1)
- Bước 2: Nhập User, Pass (nếu chưa bị đổi thì đều là: admin)
- Bước 3: Nhấn chuột vào Menu: WLAN Setting
- Bước 4: Nhấn tiếp vào Menu: Security Setting
- Bước 5: Nhìn vào chính giữa màn hình, nó sẽ có 1 cái Combo Box để chọn (hiện tại đang là Disabled), Bạn chọn xuống dòng WPA2
- Bước 6: Đổi dòng: PlsChangeMe thành Pass mà Bạn muốn (8 kí tự trở lên)
- Bước 7: Apply, kết thúc, kết nối lại wifi (từ giờ nó sẽ đòi Pass)

Ngày gửi: 10/04/2010 - 11:19
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.