Ai biết cài PASSWORD WIRELESS cho MODEM TENDA W311R ko?

AI BIẾT CÀI PASSWORD WIRELESS CHO MODEM TENDA W311R KHÔNG! LÀM ƠN CHỈ MÌNH VỚI. CẢM ƠN RẤT NHIỀU.
 |  Xem: 24.259  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/03/2010 - 07:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bước 1: Vào web của con Tenda (nếu chưa bị thay đổi j, thì địa chỉ là: http://192.168.0.1)
- Bước 2: Nhập User, Pass (nếu chưa bị đổi thì đều là: admin)
- Bước 3: Nhấn chuột vào Menu: WLAN Setting
- Bước 4: Nhấn tiếp vào Menu: Security Setting
- Bước 5: Nhìn vào chính giữa màn hình, nó sẽ có 1 cái Combo Box để chọn (hiện tại đang là Disabled), Bạn chọn xuống dòng WPA2
- Bước 6: Đổi dòng: PlsChangeMe thành Pass mà Bạn muốn (8 kí tự trở lên)
- Bước 7: Apply, kết thúc, kết nối lại wifi (từ giờ nó sẽ đòi Pass)

Ngày gửi: 10/04/2010 - 11:19
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cho thuê TIVI Plasma,máy chiếu,màn chiếu,máy văn phòng
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo