Hỏi cách gộp ổ đĩa trong win7 ?

Cách gộp ổ đĩa trong win7. Tôi muốn gộp hai ổ đĩa lại với nhau phải làm sao đây ???.thanks đã trợ giúp.

 |  Xem: 4.312  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/09/2010 - 15:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào mycomputer-->manage
trước đó ổ D bạn phải để free, hay cắt 1 phần ổ D ra. tại partition C bạn chọn extend volume rồi lấy phần free đó.
( giả sử ổ c d là 2 ổ bạn muốn gộp )

Ngày gửi: 10/09/2010 - 15:36
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

APOLLO UPS 10KVA online ắcquy trong
Liên hệ gian hàng...
APOLLO UPS 2KVA online ắcquy trong
Liên hệ gian hàng...
APOLLO UPS 6KVA online ắcquy trong
Liên hệ gian hàng...
Marathon US1052C Line-Interactive (Ac quy trong)
10.350.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)