Cách thiết lập mặc định cho Word 2003 ?

Máy mới ghost lại, vào Word 2003 thì zoom trên toolbar chỉ là 75%. Cho hỏi có cách nào để thiết lập mặc định Zoom lại thành 100% cho các lần sau khi mở Word hay không?

 |  Xem: 8.075  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/12/2011 - 17:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chào bạn. Về vấn đề của bạn xin được trả lời như sau:

+ Để thay đổi các thiết lập mặc định trong Word 2003 (Bao gồm cả zoom, font, style, paragraph, page setup...) sau khi đặt các thông số của chế độ hiển thị, kiểu văn bản, chỉnh trang, lề ... ở dạng bạn hay sử dụng nhất, bạn phải lưu lại templates trong Nomal.Dot. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, bạn làm như sau:

1. Mở một File word bất kỳ (hoặc new document).

2. Trên thanh công cụ của Word(2003) bạn vào Tool > Chọn Templates and Add-Ins ... (như hình)3. Tại hộp thoại hiện ra bạn đánh dấu tick chọn: Automatically Update document styles > ấn OKLúc này các Templates (thiết lập bạn thay đổi, chỉnh sửa trong word) sẽ được tự động cập nhật làm mặc định.
- Như vậy sau khi chỉnh Zoom lại thành 100%, nó sẽ được thiết lập làm mặc định tại những lần sau, khi bạn mở Word.

Chúc bạn thành công và phản hồi chi tiết nếu khúc mắc chưa được giải quyết.

Ngày gửi: 08/12/2011 - 17:20
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)