Cách nhắn tin điện thoại di động sang nước Mỹ?

Tôi đã làm theo trình tự như " mã vùng " + " số điện thoại " nhưng vẫn bị báo lỗi, không thể gửi được ! Xin chỉ giúp
 |  Xem: 28.290  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/04/2008 - 15:34  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn hãy làm như sau :
+1(mã vùng)(số điện thoại)
VD:
Bạn muốn nhắn tin cho số : 1-504-4369233
thì bạn nhắn tất cả như sau : +15044369233
Bạn cứ nhắn y như vậy, đừng thêm và đừng bớt gì cả. Bạn sẽ thành công !
(Bạn có thấy là bạn đã ko có dấu "+" phía trước các con số ko ? Đó là điều quan trọng đó.)
Ngày gửi: 18/04/2008 - 15:43
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bao da Nokia
45.000 ₫
Bao da V3 zin
40.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)