Lưu tin nhắn vào thẻ nhớ điện thoại làm như thế nào?

 |  Xem: 9.356  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/10/2008 - 15:07  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Muốn lưu tin nhắn vào thẻ nhớ các bạn mở : Messag ,chọn :options -chọn :settings chọn :Other chọn Memory in use . sẽ thấy :phone memory(mặc định của máy)ta chọn NO NAME . Từ giờ không còn phải lo ngại không đủ bộ nhớ nữa nhé ,chỉ còn phụ thuộc vào thẻ ... mà không cần phải cài thêm PM
chúc các bạn vui!
Ngày gửi: 07/10/2008 - 15:09
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Golla Túi đựng điện thoại/MP3/MP4/IPOD G255
Liên hệ gian hàng...
Golla Túi đựng điện thoại/MP3/MP4/IPOD G260/G259
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)