Có ai biết Cách Kết nối GPRS của mạng Viettel chi? giúp mình với?

 |  Xem: 6.704  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 26/09/2008 - 16:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn NgocStar tra lời khá chuẩn nhưng có 1 ý sai đó là phạm vi phủ song GPRS s của mạng Viettel là toàn quốc. Tôi đã thử từ Bắc vào Nam. cách đây mấy tháng tôi có vào miền nam chơi và đã online Yahoo = điện thoại kết nối GPRS của mang Viettel suót cả chặng đường từ Bắc vào Nam. cả Đà Lạt....

Mời bạn ghé thăm: Dmart Computer
Ngày gửi: 26/09/2008 - 17:37
Trả lời