Có ai biết Cách Kết nối GPRS của mạng Viettel chi? giúp mình với?

 |  Xem: 6.711  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 26/09/2008 - 16:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn NgocStar tra lời khá chuẩn nhưng có 1 ý sai đó là phạm vi phủ song GPRS s của mạng Viettel là toàn quốc. Tôi đã thử từ Bắc vào Nam. cách đây mấy tháng tôi có vào miền nam chơi và đã online Yahoo = điện thoại kết nối GPRS của mang Viettel suót cả chặng đường từ Bắc vào Nam. cả Đà Lạt....

Mời bạn ghé thăm: Dmart Computer
Ngày gửi: 26/09/2008 - 17:37
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)