Cho mình hỏi cách test bộ nhớ iphone 3g 16gb, ai biết xin chia sẻ nhé. Thank you

Cho mình hỏi cách test bộ nhớ iphone 3g 16gb,ai biết xin chia sẻ nhé.thank you
 |  Xem: 10.682  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/02/2009 - 20:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có 2 cách để kiểm tra dung lượng. Bạn có thể vào đường dẫn Settings –> General –> About để kiểm tra ngay. Tuy nhiên, phần này chỉ thông báo cho bạn dung lượng tổng còn bao nhiêu.

Nếu bạn lại muốn xem chi tiết bộ nhớ đã dùng cho từng phần, từng ứng dụng, “chương mục”… thì phải làm thế nào? Cách thật đơn giản là bạn kết nối “dế” iPhone với iTunes máy tính là bạn sẽ xem được chi tiết ngay.
Ngày gửi: 06/02/2009 - 14:44
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)