Bàn phím laptop không bấm được?

Bàn phím máy tính của em tự nhiên không bấm được , nên em không thể vào deptop được . ai giúp em với?
 |  Xem: 3.740  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/07/2009 - 12:39  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có thể mainboard của bạn bị lỗi hoặc lỏng dây nối bàn phím với mainboard, tốt nhất bạn nên mang đến trung tâm bảo hành để nhờ họ xem giúp, nếu hỏng thì nhờ họ sửa luôn.
Ngày gửi: 17/07/2009 - 12:40
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)