Có phần mềm nào tăng âm lượng phát cho loa laptop không?

Tôi đang dùng laptop Lenovo 3000 Y410 nhưng mở nhạc loa nhỏ tiếng quá nhỏ. Vậy có phần mềm nào tăng âm lượng phát cho loa không?
 |  Xem: 9.756  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/11/2008 - 14:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Bạn có thể dùng chương trình DFX Audio Enhancer hay SRS Audio Sandbox để hỗ trợ loa. Chương trình trên có thể download trên mạng hay có thể mua ở ngoài cửa hàng phần mềm.
Ngày gửi: 25/11/2008 - 16:42
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Túi Laptop Tương Phản
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)