Lỗi mất ổ đĩa cứng laptop

tự nhiên mất 1 ổ đĩa khii đang chạy...... bácnaof biết cách khôi phục thì chỉ giúp.......
emvaof manager rồi vào diskmanagent thì vẫn thấy ổ đó hiện lên nhưng bấm vào để change diver letter thì không được nó báo lỗi sau :
the operation failed to complete because the diskmamagent console view í not up-to-date. re fresh the view.................... restar Dm or conputer...
da thử như nó bảo nhưng không được...
emdung con lap hp dv5 cai win vista
 |  Xem: 1.594  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/03/2009 - 12:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Q&A Administrator
Có thể vì 1 lý do nào đó phân vùng đó đã bị set thành Hidden (ẩn) đi , bạn thử dùng đĩa Hiren Boot vào Partition Manager để kiểm tra , nếu đúng thì chỉ việc chọn chuột phải vào partition đó chọn Unhide là được , trong trường hợp xấu nhất thì định dạng lại toàn bộ ổ cứng thôi .
Ngày gửi: 16/03/2009 - 13:25
nhưng mà laptop không chạy được hirent boot.......... làm thế nào để vào pa manager
Ngày gửi: 16/03/2009 - 19:46
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cặp Laptop cao cấp Numanni - N16
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)