Lỗi mất ổ đĩa cứng laptop

tự nhiên mất 1 ổ đĩa khii đang chạy...... bácnaof biết cách khôi phục thì chỉ giúp.......
emvaof manager rồi vào diskmanagent thì vẫn thấy ổ đó hiện lên nhưng bấm vào để change diver letter thì không được nó báo lỗi sau :
the operation failed to complete because the diskmamagent console view í not up-to-date. re fresh the view.................... restar Dm or conputer...
da thử như nó bảo nhưng không được...
emdung con lap hp dv5 cai win vista
 |  Xem: 1.579  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 16/03/2009 - 12:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Q&A Administrator
Có thể vì 1 lý do nào đó phân vùng đó đã bị set thành Hidden (ẩn) đi , bạn thử dùng đĩa Hiren Boot vào Partition Manager để kiểm tra , nếu đúng thì chỉ việc chọn chuột phải vào partition đó chọn Unhide là được , trong trường hợp xấu nhất thì định dạng lại toàn bộ ổ cứng thôi .
Ngày gửi: 16/03/2009 - 13:25
nhưng mà laptop không chạy được hirent boot.......... làm thế nào để vào pa manager
Ngày gửi: 16/03/2009 - 19:46
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.