Laptop không bắt được wifi! help me!!!!!!!!!!!!!!!!!11

sau khi laptop của mình cài lại win thì thì không thể nào vào được wifi của trường mình. wifi của trường mình có đặt pass và mình có pass. trước khi cài win thì vẫn vào được bình thường nhưgn sau khi cài lại win thì ko thể vào được.
Tiện thể bạn có thể chỉ cho mình ghost lại hiện trạng ban đầu của máy được ko?
Thanks trước nhiều nhé!!!!!!!!!!!!!!!
 |  Xem: 40.519  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 18/04/2009 - 21:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chắc bạn chưa để modem tự cấp phát ip cho máy
vào network conection , chọn đường kết nối wifi, click phải chọn properties,tron g thẻ general , tìm combo box phía dưới chọn internet protocol(nhấp chuột 2 lần) , đánh dấu vào obtain ip address automatically và obatain dns server address automatically
Ngày gửi: 18/04/2009 - 23:47
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)