Hướng dẫn ghi đĩa Hiren’s Boot CD ??

Cho mình hỏi cách ghi đĩa Hiren's Boot và file "keyboard patch" dung để làm gì ?
 |  Xem: 5.948  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 26/01/2008 - 09:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bản mới nhất là Hiren’s BootCD 9.3 thì bạn có thể down ở link:
http://www.live-share.com/files/278795/Hirens.BootCD.9.3__9Down.COM.rar.html
hoặc:
http://www.9down.com/down.php?site=2&file=9Down.COM__Hirens.BootCD.9.3.rar

Sau khi download về đầu tiên bạn hãy giải nén file keyboard patch.rar để đặt các file đã giải nén nằm cùng thư mục với file Hiren’s.BootCD.9.3.iso
Tiếp theo chạy file Patch.bat thì nó sẽ hỏi bạn chọn chế độ thiết lập bàn phím thích hợp, nhận Y để chọn United States keyboard.Đợi một lát, khi nó báo như sau thì đã patch thành công.
Lúc này bạn sẽ có được file US Patched Hiren’s.BootCD.9.3.iso. Đây chính là file sẽ được ghi ra đĩa.Để ghi đĩa bạn chạy Nero StartSmart, chọn Copy and Backup rồi chọn Burn Image to Disc.Tiếp theo ở phần Image File bạn nhấn Browse và chọn file US Patched Hiren’s.BootCD.9.3.iso lúc nãy. Chọn các thông số rồi nhấn Next để ghi đĩa.Đợi một lát nó ghi xong là bạn đã có thể xài được.
Ngày gửi: 26/01/2008 - 10:02
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Keyboard Dell Black
139.000 ₫
Thánh Gióng T710  Intel 915GL/GV chipset, Bus 800/533MHz Intel® Pentium4® 511 (1MB L2 cache, 3.0GHz, 800MHz FSB) 512 Mb DDR400 Upto 2Gb CD-Rom : 52 CMS color 17” Flat;
Liên hệ gian hàng...
Apple iMAC MA590LL/A (Intel Core 2 Duo 2.0GHz,4 MB Cache,1GB (512MB x 2) Bus 667MHz, HDD 160GB,17" LCD) Apple OS X 10.4 Tiger
Liên hệ gian hàng...
SunPAC RB1200 - 1GC5180CD, Intel 945GC Chipset, Intel Celeron E1200, 512MB Bus 667MHz DDR2, Intel Graphics Media Accelerator 950 Up to 128MB, 80GB SATA, CD 52X
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)