Mở keyboard (bàn phím ảo) trên Desktop ????

 |  Xem: 33.897  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 31/01/2008 - 11:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Ấn vào start >>> run >>> osk
Ngày gửi: 31/01/2008 - 11:49

thanks u

Ngày gửi: 17/07/2014 - 09:58
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Lenovo ThinkPlus USB Travel Keyboard with UltraNav
Liên hệ gian hàng...
Fujitek Wireless Keyboard & Optical Mouse
Liên hệ gian hàng...
Logitech Keyboard Multimedia + Optical Mouse MX510
Liên hệ gian hàng...