Mở keyboard (bàn phím ảo) trên Desktop ????

 |  Xem: 34.078  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 31/01/2008 - 11:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Ấn vào start >>> run >>> osk
Ngày gửi: 31/01/2008 - 11:49

thanks u

Ngày gửi: 17/07/2014 - 09:58
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Lenovo ThinkPlus USB Travel Keyboard with UltraNav
Liên hệ gian hàng...
Fujitek Wireless Keyboard & Optical Mouse
Liên hệ gian hàng...
Logitech Keyboard Multimedia + Optical Mouse MX510
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)