Tôi lỡ tay lam mất biểu tượng loa ở góc phải màn hình, làm sao để lấy lại được?

Thanks cả nhà.
 |  Xem: 39.306  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/06/2009 - 17:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn vào control panel sau đó click vào thư mục Hardware and sound. bạn sẽ thấy biểu tượng cái loa có chữ sound. click vào đó rồi cài là ok.
Ngày gửi: 22/06/2009 - 17:04

ban hay vao control panel/sounds and audio devices/tich vao placevolume icon in the taskbar /OK

-nhung neu moi  lan tat va khoi dong lai bi mat ban thu lam cach sau:

-vao my network places tren desktop/click vao tools/folder options/general/tich vao show common tasks in folder /OK. vao network tasks / click vao hide icon for network UPnPdevices /yes 

no hien ra dong chu :show icon for network UPnP devices la duoc 

Ngày gửi: 02/11/2010 - 01:00
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Loa Nén Mini Hình Quả Táo/Quả Bóng
Liên hệ gian hàng...
Loa mini Ipod
Liên hệ gian hàng...
Loa Boston HS 60
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)