Hỏi cách mở khóa Ipod Touch 8G?

Mình có cái Ipod Touch 8g ,mình không may cài password cho Ipod T của mình mà lại quên đi mất( do mình bấm nhanh ) giờ mình mở khóa không được nửa, Ipod của mình bảo là phải connect to itune , nhưng mình thử rồi nhưng không được.có bạn nào biết cách mở khóa lại không, giúp mình nhá!
 |  Xem: 8.018  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/12/2009 - 15:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể reset iPod lại bằng cách sau:

+ Nối iPod vào máy và mở iTunes lên

+ Nhấn và giữ 2 nút Home + Sleep cho tới khi máy reset
+ Khi màn hình đen hiện lên thả nút Sleep/power nhưng tiếp tục giữ nút Home
+ Một hồi sau iTunes sẽ báo "We have detected an itouch in recovery mode" là xong, cứ để cho máy làm việc.
Ngày gửi: 29/12/2009 - 15:04
Trả lời