Hỏi cách mở khóa Ipod Touch 8G?

Mình có cái Ipod Touch 8g ,mình không may cài password cho Ipod T của mình mà lại quên đi mất( do mình bấm nhanh ) giờ mình mở khóa không được nửa, Ipod của mình bảo là phải connect to itune , nhưng mình thử rồi nhưng không được.có bạn nào biết cách mở khóa lại không, giúp mình nhá!
 |  Xem: 8.286  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/12/2009 - 15:02  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể reset iPod lại bằng cách sau:

+ Nối iPod vào máy và mở iTunes lên

+ Nhấn và giữ 2 nút Home + Sleep cho tới khi máy reset
+ Khi màn hình đen hiện lên thả nút Sleep/power nhưng tiếp tục giữ nút Home
+ Một hồi sau iTunes sẽ báo "We have detected an itouch in recovery mode" là xong, cứ để cho máy làm việc.
Ngày gửi: 29/12/2009 - 15:04
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)