Chỉ giúp em cách tạo nút tắt nguồn trên màn hình máy PPC O2 XDA ATOM?

Nhờ các Huynh chỉ giúp em cách tạo nút tắt nguồn trên màn hình máy PPC O2 XDA ATOM
Chần thành cảm ơn
 |  Xem: 2.176  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 10/10/2008 - 11:08  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn cài PM này nhé! Sau khi cài chạy PM và đánh dấu vào ô chọn hiển thị, thoát chương trình sau đó bạn sẽ thấy biểu tượng Shutdown giống trên PC ngay góc màn hình, Chúc vui!
Ngày gửi: 10/10/2008 - 11:09
Trích dẫn:
Từ bài viết của boyhot
Bạn cài PM này nhé! Sau khi cài chạy PM và đánh dấu vào ô chọn hiển thị, thoát chương trình sau đó bạn sẽ thấy biểu tượng Shutdown giống trên PC ngay góc màn hình, Chúc vui!

Phầm mềm nào vậy bạn bạn có thể cho link ko?
Ngày gửi: 17/11/2008 - 12:01
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

O2 Xda Atom Pure
Liên hệ gian hàng...
O2 XDA Atom Life (Quanta Apollo)
Liên hệ gian hàng...
O2 XDA Atom
Liên hệ gian hàng...
O2 XDA Atom Exec
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)