Làm thế nào để cài đặt lại Tai nghe Bluetooth?

Làm thế nào để cài đặt lại Tai nghe Bluetooth?
 |  Xem: 4.147  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/06/2009 - 09:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thực hiện như sau:
1. Đảm bảo đã tắt tai nghe và bấm giữ nút Bật/Tắt trong 5 giây. Bạn sẽ nghe tiếng bíp kéo dài sau tín hiệu đầu tiên. Tai nghe chuẩn bị được thêm vào.
2. Bấm giữ đồng thời nút Bật/Tắt và nút thực hiện cuộc gọi trong 5 giây. Tai nghe đã được tắt. Quá trình cài đặt lại lúc này đã hoàn tất.
Ngày gửi: 06/06/2009 - 09:36
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Vertu Signature Stainless Steel
Liên hệ gian hàng...
E-Touch J168 Red
Liên hệ gian hàng...
Xletecom Xstar X2138
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)