Làm thế nào để cài đặt lại Tai nghe Bluetooth?

Làm thế nào để cài đặt lại Tai nghe Bluetooth?
 |  Xem: 4.131  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/06/2009 - 09:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thực hiện như sau:
1. Đảm bảo đã tắt tai nghe và bấm giữ nút Bật/Tắt trong 5 giây. Bạn sẽ nghe tiếng bíp kéo dài sau tín hiệu đầu tiên. Tai nghe chuẩn bị được thêm vào.
2. Bấm giữ đồng thời nút Bật/Tắt và nút thực hiện cuộc gọi trong 5 giây. Tai nghe đã được tắt. Quá trình cài đặt lại lúc này đã hoàn tất.
Ngày gửi: 06/06/2009 - 09:36
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Vertu Signature Stainless Steel
Liên hệ gian hàng...
E-Touch J168 Red
Liên hệ gian hàng...
Xletecom Xstar X2138
Liên hệ gian hàng...