Làm thế nào để đặt mật khẩu tin nhắn trên máy Blackberry?

Mình muốn đặt mật khấu cho tin nhắn,các bác chỉ giúp!phải cài đặt thêm phần mềm hay sao?
 |  Xem: 1.177  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/01/2010 - 12:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào mesages > general options > SMS and email inboxes chọn separate roi saved lại khi nào bạn muốn hiện thì vào mesages ấn tổ hợp ALT+S.Chúc vui!
Ngày gửi: 16/01/2010 - 12:15
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Q-Mobile Q33
Liên hệ gian hàng...
Samsung SGH-B300 Blue
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)