Xin link FW 3.1.2 bản gốc để restore lại máy Iphone ?

Các bro cho em xin cái link down FW 3.1.2 bản gốc để em restore lại máy cái.thanks you

 |  Xem: 9.883  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/03/2010 - 10:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Còn xem máy bạn là máy j đã FW 3.1.2 bản gốc tại đây nhé
http://www.tinhte.com/threads/255225...WinSCP-PCSuite

Ngày gửi: 20/03/2010 - 10:35
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Apple iPhone 4GB
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)