Xin link FW 3.1.2 bản gốc để restore lại máy Iphone ?

Các bro cho em xin cái link down FW 3.1.2 bản gốc để em restore lại máy cái.thanks you

 |  Xem: 9.866  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/03/2010 - 10:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Còn xem máy bạn là máy j đã FW 3.1.2 bản gốc tại đây nhé
http://www.tinhte.com/threads/255225...WinSCP-PCSuite

Ngày gửi: 20/03/2010 - 10:35
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Apple iPhone 4GB
Liên hệ gian hàng...