Hỏi cách tắt các ứng dụng đang chạy trên máy ?

Các pro ơi khi mở các ứng dụng trên máy nokia nó báo là đang mở quá nhiều ứng dụng, đòi mình phải tắt bỏ bớt. Vậy thì làm thế nào để vào xem mình đang mở những phần nào để còn tắt bỏ vậy....? Giúp mình với nhé!

 |  Xem: 3.043  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 01/04/2010 - 13:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Nếu bạn dùng symbian S60 thì bạn ấn và giữ nút home, nó sẽ hiện ra bảng các phần mềm đang chạy, bạn tắt từng cái đi thôi.

Ngày gửi: 01/04/2010 - 13:31

Bạn ấn giữ nút menu (or home) nó sẽ hiện ra 1 list những chương trình đang chạy. Bạn muốn mở chương trình nào lên thì di chuyển vùng sáng đến chương trình đó và chọn. Còn nếu muốn tắt 1 chương trình thì di chuyển vùng sáng đến chương trình đó và ấn phím c (phím delete)

Ngày gửi: 01/04/2010 - 13:32
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Vcall V809
1.150.000 ₫
Mobiado Grand 350 PRL Gold
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)