Nút Home Iphone 3G không nhạy ?

Tình hình là lúc trước con 3G em vẫn dùng nút Home bình thường nhưng từ khi jailbreak lên fw 3.0 nút home dùng kém nhậy hẳn, phải ấn mạnh mới nhận được, mong anh em tinh tế cho mình cách chữa trị với. thanks....!
 |  Xem: 2.597  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 14/04/2010 - 15:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Máy mình cũng bị như thế và hướng giải quyết của mình là : Lúc trước dùng 2.2.1 thì sài app ihome để thay thế nút home, bây giờ lên 3.0 rồi thì sài mQuichDo để thay thế. Nếu bạn nào sài fw nào thì vào Cydia search ra mà sài nhé

Ngày gửi: 14/04/2010 - 15:29

Bạn thử ấn mạnh (từng bên: trái rồi phải, sau đó cả hai bên cùng lúc) của nút Home

1 tay vừa ấn 1 tay bấm nút home xem có cảm thấy nhạy hơn không. Nếu ấn bên trái và bấm home mà thấy nhạy hơn thì xả ốc bên trái (kế bên jack charge pin) 3, 4 vòng, ấn mạnh bên trái rồi xiết ốc lại.

Ngày gửi: 14/04/2010 - 15:32

Theo mình nghĩ không phải do lỗi fw,thường thì nút home bấm kô nhạy do lõi dây nguồn nút home.Bạn thử đem ra cửa hàng kiểm tra.up tới up lui lỡ tay up lên 3.1.3 là...hiiiii

Ngày gửi: 14/04/2010 - 15:38
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)