Em muốn hỏi địa chỉ chi nhánh của tổng đài viettel ở LÝ NAM ĐẾ

 |  Xem: 5.249  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/04/2008 - 10:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Số 32 Lý Nam Đế Hà Nội . SDT: 4.2700010
Ngày gửi: 17/04/2008 - 11:58
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của pipi.
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tổng đài IP ASTERISK PBX cho doanh nghiệp
Liên hệ gian hàng...
Chinamobile C300
Liên hệ gian hàng...
China mobile N95
Liên hệ gian hàng...
China ZT88 (Pin 20 ngày)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)