Tôi đã cài đặt GPRS của mạng VINAPHONE, bây giờ muốn bỏ cài đặt thì phải làm thế nào?

Tôi đã cài đặt GPRS của mạng VINAPHONE, bây giờ muốn bỏ cài đặt thì phải làm thế nào? Hãy giúp tôi nhé!
Câu hỏi của
Name: Vu Thanh Chung
Email: Viger_chung@yahoo.com
 |  Xem: 39.030  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/07/2008 - 08:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đăng ký /huỷ đăng ký gói cước GPRS:
Đăng ký gói cước GPRS

Khi đăng ký gói cước, thuê bao phải cam kết sử dụng tối thiểu trong 01 tháng.
Thuê bao đăng ký ngay khi ký hợp đồng hoặc đăng ký bổ sung vào hợp đồng để sử dụng gói cước GPRS. Không thu cước đăng ký và huỷ đăng ký gói cước GPRS.
Khi đã sử dụng, giá trị gói cước GPRS sẽ được tính tròn tháng.
Trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng gói cước GPRS không tròn tháng (theo tháng dương lịch):

Tháng thứ nhất (tháng khách hàng đăng ký sử dụng gói cước GPRS): khách hàng trả cước sử dụng truyền dữ liệu không theo gói.
Gói cước GPRS được áp dụng từ tháng thứ hai.
Huỷ đăng ký/thay đổi gói cước GPRS

Huỷ đăng ký và thay đổi gói GPRS vào thời điểm không tròn tháng: trong thời gian 01 tháng tối thiểu cam kết sử dụng gói cước GPRS hoặc khi đang sử dụng gói cước GPRS, nếu khách hàng đề nghị thay đổi hoặc huỷ gói cước vào thời điểm không tròn tháng thì phải thanh toán toàn bộ giá trị gói cước GPRS của tháng đó và cước phát sinh ngoài gói cước (nếu có). Việc thay đổi chỉ có hiệu lực từ đầu tháng tiếp theo.
Thời hạn thông báo thay đổi hoặc huỷ gói cước GPRS: khi có nhu cầu thay đổi hoặc huỷ đăng ký gói cước GPRS cho tháng tiếp theo, khách hàng cần thông báo cho các Bưu điện Tỉnh - Thành phố trước ngày làm việc cuối cùng của tháng (không tính thứ 7, chủ nhật).
Trường hợp khách hàng đã đăng ký gói GPRS nhưng chấm dứt hợp đồng với VinaPhone (bao gồm cả trường hợp chuyển sang thuê bao trả trước) vào thời điểm không tròn tháng thì cước GPRS trong tháng và số lượng Kbyte khách hàng được phép sử dụng không phải tính cước GPRS được tính như sau:
Cước thuê bao tháng GPRS không tròn tháng
=
(cước thuê bao tháng tương ứng với gói cước GPRS đã đăng ký) x (số ngày sử dụng trong tháng)/30 ngày
Số lượng Kbyte được phép sử dụng và không phải trả thêm cước
=

(Mức khoán tháng tương ứng với gói cước GPRS đã đăng ký ) x (số ngày sử dụng trong tháng)/ 30 ngày

Hoặc bạn vào đây để hủy nhé http://vinaphone.com.vn/
Ngày gửi: 19/07/2008 - 09:13
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Tổng đài IP ASTERISK PBX cho doanh nghiệp
Liên hệ gian hàng...
BenQ T60
Liên hệ gian hàng...
Motorola MPx220
Liên hệ gian hàng...
BenQ-Siemens S68
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)