Những tên máy nào của Nokia thuộc dòng máy S40

 |  Xem: 1.849  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/07/2008 - 21:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Các model Nokia 3100, Nokia 3108, Nokia 3120, Nokia 3200, Nokia 3220, Nokia 6020, Nokia 6021, Nokia 6100, Nokia 6101, Nokia 6108, Nokia 6220, Nokia 6610, Nokia 6610i, Nokia 7200, Nokia 7210, Nokia 7250, Nokia 7250i, Nokia 7260, Nokia 6060, Nokia 6030, Nokia 6270, Nokia 6280, Nokia 6111, Nokia 6131, Nokia 6233 ... Bạn tham khảo thêm nhe.
Ngày gửi: 21/07/2008 - 21:01
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Nokia 3220
259.000 ₫
Nokia 1110
188.000 ₫
Nokia 6070
250.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)